Γεροβασίλη Αγγελική
Καραλής Δημήτριος
Τουλιάς Θωμάς
Βλαχάβα Μαρία
Νικητίδης Νικόλαος
Κουκουράτος Θεόδωρος
Σταύρου Βασίλειος
Καλαφάτη Μαρία

Καλαφάτη Μαρία

Συμβασιούχος Π.Δ. 407/80 Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Συμβουλευτική της Διατροφής και Διαπροσωπικές Σχέσεις

Βλιώρα Μαρία
Γατσάς Αθανάσιος
Καπνιά Αρετή
Ζιάκα Στυλιανή
Καραγιώτα Aγγελική
Καραγιάννη Αντωνία-Δήμητρα
Φωσκόλου Αλεξάνδρα

Φωσκόλου Αλεξάνδρα

Πανεπιστημιακός Υπότρ. ΕΣΠΑ Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Διατροφή και Γήρανση, Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών με χρήση ΤΠΕ

Κουκούλης Γεώργιος
12133234374653555662636475798587