Θεσμός Σύμβουλου Καθηγητή

H έναρξη της φοίτησης στην τριτοβάθμια, πανεπιστημιακή εκπαίδευση συνήθως συμπίπτει χρονολογικά με την έναρξη της ενήλικης ζωής, γεγονός που επιφέρει πλείστες αλλαγές στη ζωή ενός νέου ατόμου, οι οποίες όσο και αν είναι επιθυμητές και χρήσιμες για την ολοκλήρωσή του σαν προσωπικότητα, ενίοτε ενδέχεται να το βρουν απροετοίμαστο. Σε αυτό το κατώφλι της νέας ζωής, που αναμένεται ενδιαφέρουσα, γεμάτη γνώση και εμπειρίες, ο χώρος του πανεπιστημίου μπορεί να προσφέρει την υποστήριξη που έχει ανάγκη ο/η φοιτητής/τρια, ώστε να αισθάνεται ασφαλής και έτοιμος/η να αδράξει την ευκαιρία που του/της προσφέρεται στην αυγή της νέας του/της ζωής. Η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει τη χρησιμότητα της ύπαρξης του θεσμού και την αποτελεσματικότητά του στην ομαλή πορεία των σπουδών των φοιτητών/τριών αλλά και στην εν γένει ευζωία τους, σε αυτό το μεταίχμιο της ζωής τους.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα διεθνή πρότυπα και έχοντας ως κύρια μέριμνα τη φροντίδα του ατόμου στην ολότητα του, το ΤΔΔ του ΠΘ έχει θεσμοθετήσει τον ορισμό Συμβούλων Καθηγητών για τους φοιτητές/τριών του. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε μέλος ΔΕΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος αναλαμβάνει να ενημερώνει και να συμβουλεύει μία ομάδα φοιτητών/τριών, κάθε χρόνο, τους/τις οποίους/ες  θα εποπτεύει καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες ενημερώνονται για τον θεσμό του Σύμβουλου Καθηγητή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών/τριών, στην οποία κάθε φοιτητής/τρια ενημερώνεται για το όνομα του/της Σύμβουλου Καθηγητή, με τον οποίο θα βρίσκεται σε επαφή και αγαστή συνεργασία μέχρι το πέρας των σπουδών.

 

Ρόλος του Σύμβουλου Καθηγητή

Ο Σύμβουλος Καθηγητής επιλέγει τον τρόπο προσέγγισης και βοήθειας των φοιτητών που του ανατίθενται. Ως ελάχιστη κοινή προσέγγιση των φοιτητών μας, το Τμήμα ζητάει από τους Συμβούλους Καθηγητές να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν τους φοιτητές για όλα τα παρακάτω:

  • Περιεχόμενο μαθημάτων, τρόποι αξιολόγησης μαθημάτων, ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή στις παραδόσεις των μαθημάτων, στα εργαστήρια και στις προόδους, αξιοποίηση των υποδομών του Τμήματος, αντιμετώπιση των δυσκολιών, ενισχυτική διδασκαλία με επιπλέον φροντιστήρια κλπ που βοηθούν τον φοιτητή να κατανοήσει και να περάσει το μάθημα.
  • Περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής και συζήτηση με τον φοιτητή για τα προσωπικά ενδιαφέροντα πριν τη τελική επιλογή του μαθήματος.
  • Συζήτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.
  • Επιλογή θέματος πτυχιακής εργασίας.
  • Μεταπτυχιακές σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό).
  • Επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέσεις εργασίας στο εξωτερικό).
  • Συζήτηση οποιουδήποτε οικογενειακού, προσωπικού ή άλλου θέματος το οποίο τον απασχολεί και δημιουργεί εμπόδια στις σπουδές.

 

Επικοινωνία με τον Σύμβουλο Καθηγητή

Ο Σύμβουλος Καθηγητής θα ενημερώνεται κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους για τη νέα ομάδα φοιτητών (περίπου 10 - 15 πρωτοετείς φοιτητές/τριες που θα προστίθενται στους/στις παλαιότερους/ρες που συνεχίζουν να φοιτούν στο Τμήμα), θα ανανεώνει τη λίστα με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των νέων φοιτητών/τριών που του έχουν ανατεθεί, θα διαγράφει όσους/ες από τους/τις παλαιότερους/ες φοιτητές/τριες έχουν ήδη αποφοιτήσει αλλά θα είναι διαθέσιμος/η όποτε εκείνοι/ες επιθυμούν να επικοινωνήσουν εκ νέου μαζί του/της, για επαγγελματικά πλέον θέματα. Επιπλέον ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του Τμήματος συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κατά τις οποίες δέχεται τους/τις φοιτητές/τριες που συμβουλεύει. Για να είναι αποτελεσματικές οι συναντήσεις, η Επιτροπή φοιτητικών θεμάτων και ζητημάτων πρόσβασης προτείνει κατ' ιδίαν συναντήσεις με κάθε φοιτητή/τρια και συναντήσεις ομάδας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οι φοιτητές/τριές ενημερώνονται για το Σύμβουλο Καθηγητή τους μέσω της εφαρμογής της ηλ. Γραμματείας.


Εκτύπωση