Βλαχάβα Μαρία

Βλαχάβα Μαρία

Συμβασιούχος Π.Δ. 407/80 Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Η Μαρία Βλαχάβα είναι απόφοιτος του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τεχνολογικού Ιδρύματος Κρήτης (2004) και κατέχει τίτλο MSc στην Ανθρώπινη Διατροφή με εξειδίκευση στη Διατροφή στη Δημόσια Υγεία (2006). Της απονεμήθηκε διδακτορική υποτροφία από την Ε.Ε.(2006-2010) και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στη διατροφική ανοσολογία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της βρεφικής ηλικίας και συγκεκριμένα τη συσχέτιση της ατοπικής νόσου με τη διατροφή και τα ω-3 λιπαρά οξέα (2011). Ήταν Επιστημονική Συνεργάτης και Συνεργάτης Έρευνας στο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, στο πρώην Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, για 3 χρόνια (2012-2019) και είναι Πανεπιστημιακή Υπότροφος στο νέο τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2019. Επίσης διδάσκει στο πρόγραμμα MSc «Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2015. Ολοκλήρωσε την 1η μεταδιδακτορική της έρευνα στο Τμήμα Ιατρικής και τη Γαστρεντερολογική Κλινική και πρόσφατα ξεκίνησε τη 2η μεταδιδακτορική της έρευνα σε συνεργασία με το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας. Επιπλέον συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (Gatekeeper) ως υπεύθυνη έρευνας στην Κεντρική Ελλάδα (2021-22). Έχει 14 εργασίες που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 2 βραβεία νέου ερευνητή, 454 παραπομπές και h-index 9.

CV3 24

 Βιογραφικό σημείωμα