ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΠΣ

Επεξήγηση Συντμήσεων - ΥΠ: Υποχρεωτικό, ΕΕ: Ελεύθερης Επιλογής, ΚΕΥ: Κατά Επιλογή Υποχρεωτικό

1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
Κωδικός
Τίτλος ΜαθήματοςECTSΤύπος
1101 Γενική Ανόργανη Χημεία 5 ΥΠ
1102 Βιολογία 5 ΥΠ
1103 Βιοστατιστική 5 ΥΠ
1104 Φυσιολογία του Ανθρώπου 5 ΥΠ
1105 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής 6 ΥΠ
1106 Αγγλική Ορολογία Ι 4 ΥΠ

 

2ο Εξάμηνο (Εαρινό)
Κωδικός
Τίτλος ΜαθήματοςECTSΤύπος
2101 Οργανική Χημεία 5 ΥΠ
2102 Μικροβιολογία Τροφίμων 6 ΥΠ
2103 Εισαγωγή στην Ψυχολογία 4 ΥΠ
2105 Διατροφική Αξιολόγηση 6 ΥΠ
2107 Αγγλική Ορολογία ΙΙ 4 ΥΠ
2108 Φυσική Δραστηριότητα, Ψυχική Υγεία και Ποιότητα Ζωής 5 ΥΠ

 

3ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
Κωδικός
Τίτλος ΜαθήματοςECTSΤύπος
3101 Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων 5 ΥΠ
3102 Βιοχημεία 5 ΥΠ
3103 Μεθοδολογία Έρευνας 5 ΥΠ
3104 Διατροφή στα Στάδια της Ζωής 5 ΥΠ
3105 Μεταβολισμός Ι 5 ΥΠ
3106 Διατροφική Αγωγή 5 ΥΠ

 

4ο Εξάμηνο (Εαρινό)
Κωδικός
Τίτλος ΜαθήματοςECTSΤύπος
4101 Τοξικολογία Τροφίμων 4 ΥΠ
4102 Αρχές Κλινικής Διαιτολογίας 4 ΥΠ
4103 Φυσιολογία της Άσκησης 4 ΥΠ
4104 Μεταβολισμός ΙΙ 5 ΥΠ
4105 Επιδημιολογία της Διατροφής 5 ΥΠ
4106 Συμβουλευτική της Διατροφής και Διαπροσωπικές Σχέσεις 3 ΥΠ
4107 Παθολογική Φυσιολογία 5 ΥΠ

 

5ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
Κωδικός
Τίτλος ΜαθήματοςECTSΤύπος
5101 Κλινική Διατροφή Ι 6 ΥΠ
5102 Μοριακή Βιολογία 5 ΥΠ
5103 Αθλητική Διατροφή 6 ΥΠ
5104 Εισαγωγή στη Συστηματική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 3 ΥΠ
5105 Κλινική Παιδιατρική Διατροφή 3 ΥΠ
5106 Εισαγωγή στην Τεκμηριωμένη Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας 4 ΥΠ
5107 Φαρμακολογία 3 ΚΕΥ
5108 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι 3 ΕΕ
5109 Ηθική και Δεοντολογία 3 ΚΕΥ
5110 Εφαρμοσμένη Ανατομία 5 ΕΕ
5121 Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (Διατμηματικό) 6 ΕΕ

 

6ο Εξάμηνο (Εαρινό)
Κωδικός
Τίτλος ΜαθήματοςECTSΤύπος
6101 Τεχνητή Διατροφή 3 ΥΠ
6102 Διατροφή και Δημόσια Υγεία 5 ΥΠ
6103 Κλινική Εργοφυσιολογία 5 ΥΠ
6104 Τεχνολογία, Ασφάλεια και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων 5 ΥΠ
6105 Κλινική Διατροφή ΙΙ 6 ΥΠ
6106 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ 3 ΕΕ
6107 Λειτουργικά Τρόφιμα 3 ΚΕΥ
6108 Marketing Προϊόντων και Υπηρεσιών 3 ΚΕΥ
6109 Αγωγή Υγείας 3 ΕΕ
6111 Παθοφυσιολογία Μεταβολικών και Καρδιαγγειακών Νοσημάτων και Γαστρεντερικού Συστήματος 5 ΕΕ
6112 Ανθρωπολογία της Διατροφής 3 ΚΕΥ
6121 Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (Διατμηματικό) 6 ΕΕ
6122 Οικονομικά της Υγείας 3 ΕΕ
6123 Ιστορία Τροφίμων και η Συμβολή τους στην Υγεία 3 ΕΕ

 

7ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
Κωδικός
Τίτλος ΜαθήματοςECTSΤύπος
7101 Διατροφογενετική ‐ Διατροφογενωμική 5 ΥΠ
7102 Διατροφή και Γήρανση 5 ΥΠ
7103 Διαιτητική Αντιμετώπιση Νοσημάτων στην Παιδική Ηλικία 5 ΥΠ
7104 Ψυχολογία και Διατροφή 3 ΚΕΥ
7105 Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών με χρήση ΤΠΕ 3 ΚΕΥ
7106 Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων 3 ΚΕΥ
7107 Επίκαιρα Θέματα Διατροφής και Άσκησης 3 ΚΕΥ
7108 Ελεύθερες Ρίζες και Αντιοξειδωτικά στη Διατροφή 3 ΚΕΥ
7109 Υγιεινή και Διαχείριση Μονάδων Διατροφής 3 ΚΕΥ
7110 Γενετική Προδιάθεση και Τρόπος Ζωής - Κριτική Αξιολόγηση της Βιβλιογραφίας με χρήση ΤΠΕ 3 ΚΕΥ
7111 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 3 ΕΕ
7112 Διδασκαλία Δεξιοτήτων Μάθησης στην Εκπαίδευση 3 ΕΕ
7113 Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις 3 ΕΕ
7114 Πρακτική Άσκηση σε Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 4 ΕΕ
7121 Βιοπληροφορική 3 ΕΕ

 

8ο Εξάμηνο (Εαρινό)
Κωδικός
Τίτλος ΜαθήματοςECTSΤύπος
TH Πτυχιακή Εργασία 12 ΥΠ
PL Πρακτική Άσκηση 18 ΥΠ

Εκτύπωση