Γεροβασίλη Αγγελική

Γεροβασίλη Αγγελική

Συμβασιούχος Π.Δ. 407/80 Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Η Αγγελική Γεροβασίλη είναι απόφοιτος του τμήματος Μοριακής Γενετικής του King’s College του Λονδίνου με Honours, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό με τίτλο “Prenatal Genetics and Fetal medicine” από το University College London. Είναι διδάκτωρ Γενετικής του King’s College London, με θέμα την μη επεμβατική προγεννητική διάγνωση ανευπλοειδιών και μονογονιδιακών ασθενειών, χρηματοδοτούμενη από το Fetal Medicine Foundation και καθοδηγούμενη από τον Καθ. Κύπρο Νικολαΐδη. Έχει τον τίτλο του «Συνεργάτη του King’s College» έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της πάνω στην ηθική, την φιλοσοφία και θρησκευτική διατριβή. Έχει μετεκπαιδευτεί από το European Genetics Foundation στη Γενετική Συμβουλευτική. Είναι έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2007.Έχει δημοσιεύσει 1 βιβλίο, και 12 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών. Το έργο της έχει περισσότερες από 1.770 αναφορές (citations) με h-index 8.

CV3 24

 Βιογραφικό σημείωμα