Χώροι - Εγκαταστάσεις

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 18:00

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης του Τμήματος περιλαμβάνει βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, διατριβές, πτυχιακές εργασίες, πληροφοριακό υλικό (π.χ. λεξικά, εγκυκλοπαίδειες), οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. cd-roms, dvds, βιντεοκασέτες) και περιοδικά.

Δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και το ευρύτερο κοινό. Για τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στην βιβλιοθήκη είναι η επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο). Για το ευρύ αναγνωστικό κοινό για την εγγραφή τους και την έκδοση «Κάρτας Μέλους» στη βιβλιοθήκη απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και 1 φωτογραφία.

Τα δικαιώματα των χρηστών της Βιβλιοθήκης συνοψίζονται στα εξής:

 • Δανεισμός τεκμηρίων (βιβλία, διατριβές, CD-ROMs, βιντεοταινίες, κ.λπ.)
 • Ανανέωση χρονικής διάρκειας δανεισμού, τηλεφωνικά, επί τόπου, online
 • Χρήση αναγνωστηρίου και πληροφοριακών πηγών (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, κ.λπ.)
 • Πρόσβαση σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά
 • Παραγγελία με χρέωση, άρθρων και βιβλίων από άλλες βιβλιοθήκες (βλέπε Διαδανεισμός)

Ο αριθμός των τεκμηρίων που μπορεί να έχει ένας χρήστης και η διάρκεια δανεισμού φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση καθυστέρησης υλικού, η αξία του προστίμου ανέρχεται σε 30 λεπτά την ημέρα.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  (ΗΜΕΡΕΣ)

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

10

21

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

10

28

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

15

28

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

5

14

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο Η/Υ διαθέτει 22 τερματικούς σταθμούς (Η/Υ) τελευταίας γενιάς για τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, 1 διακομιστή (server) για τις ανάγκες των διδασκόντων και του διαχειριστή δικτύου, καθώς και 2 εκτυπωτές λέιζερ για τις ανάγκες των διδασκόντων. Οι υπολογιστές αποτελούν μέρος τοπικού δικτύου LAN και διαθέτουν μόνιμη πρόσβαση υψηλής ταχύτητας (1 Gbps) στο Διαδίκτυο.

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

Το Εργαστήριο Η/Υ διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό για τις εξής λειτουργίες:

 • Αξιολόγηση-βαθμολόγηση των φοιτητών βασισμένη σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές

 

Παροχές προς τους φοιτητές

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της μορφής <όνομα_χρήστη>dnd.uth.gr από την εγγραφή στο ΤΕΦΑΑ μέχρι το πέρας των σπουδών (διατίθεται σε συνεργασία με το Κέντρο Δικτύου του Π.Θ.)
 • Πλοήγηση στο Διαδίκτυο και αποστολή/λήψη μηνυμάτων e-mail (έως 10 MB)
 • Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Π.Θ.
 • Αποθήκευση αρχείων στο σκληρό δίσκο ή σε φορητά μέσα αποθήκευσης (cd, usb stick)

Παροχές προς τους Διδάσκοντες

Εκτύπωση εργασιών και διδακτικού υλικού

Κανόνες του Εργαστηρίου Η/Υ

 • Η πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς παρέχεται για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς
 • Εάν η ανάγκη για πρόσβαση είναι υψηλή, ο υπεύθυνος διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει χρονικά όρια πρόσβασης, για δικαιότερο καταμερισμό της πρόσβασης στους τερματικούς σταθμούς
 • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητών ή ποτών μέσα στο Εργαστήριο Η/Υ
 • Είναι υποχρέωση του χρήστη να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια της νομιμότητας και της ασφάλειας. Εάν δεν είστε σίγουροι, συμβουλευθείτε τον υπεύθυνο

Εκτύπωση