Υποστήριξη φοιτητών/τριών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

To Τ.Δ.Δ. μεριμνά για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης φοιτητριών και φοιτητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στις εγκαταστάσεις του Τμήματος. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται στενά με την δομή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΡΟΣΒΑΣΗ (https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/prosbasi-kai-anapiria) και έχει ορίσει σχετική επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος.

Επιπλέον στο Τμήμα υπάρχουν κατάλληλες υποδομές για την υποστήριξη ατόμων με κινητικές δυσκολίες όπως ράμπα αμαξιδίου, ανελκυστήρας, ειδική τουαλέτα και ηλεκτρικό πτυσσόμενο γραφείο.


Εκτύπωση