Μιγδάνης Αθανάσιος
Πέτρος Ντίνας
Σπανού Κυριακή
Χρηστάκης Χρήστος
Καλαφάτη Ιωάννα-Π.

Καλαφάτη Ιωάννα-Π.

Πανεπιστημιακός Υπότρ. ΕΣΠΑ Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Διατροφογενετική - Διατροφογενωμική, Γενετική Προδιάθεση και Τρόπος Ζωής

Πουλιανίτη Κωνσταντίνα
Παπάζογλου Μαγδαληνή
Χασιώτη Μαρκέλλα
Τσιαμπαλής Θωμάς
Καραγιώτα Aγγελική
Σταματίου Ροδόπη
Καραγιάννη Αντωνία-Δήμητρα
Βαβίτσας Θεόδωρος

Βαβίτσας Θεόδωρος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις

Κουκουρίκη Ευαγγελία
Φωσκόλου Αλεξάνδρα

Φωσκόλου Αλεξάνδρα

Πανεπιστημιακός Υπότρ. ΕΣΠΑ Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Διατροφή και Γήρανση, Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών με χρήση ΤΠΕ

Κουκούλης Γεώργιος
Καλτσάτου Αντωνία
Μπατρακούλης Αλέξιος
364752545867697173757779818385879192