Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Το αντικείμενο του εργαστήριου Χημείας, Βιοχημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων καλύπτει το γνωστικό και τεχνολογικό πεδίο εφαρμογής των βιολογικών, χημικών και φυσικών επιστημών που αναφέρονται στην τεχνολογία και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων. Ειδικότερα καλύπτει τα αντικείμενα της χημικής σύστασης των τροφίμων, της φυσικής, βιολογικής και βιοχημικής δράσης τους, της θρεπτικής αξίας των συστατικών τους, των αλληλεπιδράσεων των συστατικών τους καθώς και με τα υλικά συσκευασίας, της επισήμανσης,  της τυποποίησης, της ανάλυσης με σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους, της βιοτεχνολογίας, της μικροβιολογίας τροφίμων, της τοξικολογίας τροφίμων και της ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Το εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας και Τεχνολογίας τροφίμων επικεντρώνεται στην κατανόηση της χημείας των βιοδραστικών λιπαρών οξέων, των πεπτιδίων και των φυτοχημικών συστατικών, της επίδρασής τους στο μικροβίομα  του εντέρου και του ρόλου τους στην πρόληψη και διαχείριση μεταβολικών και άλλων χρόνιων παθήσεων. Χρησιμοποιώντας τρέχουσες και αναδυόμενες τεχνολογίες, απομονώνουμε, καθαρίζουμε, αναγνωρίζουμε και ποσοτικοποιούμε νέες λειτουργικές ενώσεις από παραδοσιακά τρόφιμα και ειδικές καλλιέργειες, φυτά, μη χρησιμοποιημένους πόρους και υποπροϊόντα  τροφίμων για την παραγωγή τροφίμων στα πλαίσια προώθησης της κυκλικής οικονομίας. Η έρευνα στο εργαστήριό μας αξιολογεί επίσης την επίδραση της επεξεργασίας στην τροποποίηση των διατροφικών χαρακτηριστικών και των τεχνικο-λειτουργικών ιδιοτήτων

Ενδεικτικά αντικείμενα:

1. Ποιοτικός έλεγχος τροφίμων

2. Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων διατροφής

3. Λειτουργικά τρόφιμα

4.Τεχνολογία Τροφίμων

5. Ανάκτηση συστατικών τροφίμων ή και τροφίμων από υποπροϊόντα βιομηχανιών ή  απορριμμάτων τροφίμων (Food Waste Recovery)

6. Νανοτεχνολογίες στη βιομηχανία τροφίμων

7. Βιοαισθητήρες για Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων

8. Διατροφική επισήμανση και θρεπτική αξιολόγηση τροφίμων

9. Ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων

10. Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων

11. Ανάλυση τροφίμων, επικύρωση μεθόδων

12. Παγκόσμια, Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία

13. Ισχυρισμοί των τροφίμων για τη διατροφή και την υγεία

Διευθυντής Εργαστηρίου

Αθανάσιος Μανούρας, Καθηγητής

Προσωπικό

Γεωργία Τσιρογιάννη, ΕΤΕΠ

Αναστασία Τζερεμέ, ΕΤΕΠ

Τυχεροπούλου Παρασκευή, Υποψήφια Διδάκτορας

Μαΐσογλου Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτορας

Εξοπλισμός

Περιγραφή

Ποσότητα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ max 10100 gr d=0.1 gr

1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ max 120 gr d=0.001gr

1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ 10 mg- 220gr  d=0.1 mg-1mg

1

Κλίβανος ξήρανσης τύπου ΤCN-50plus πλήρης

1

Κλίβανος ξήρανσης τύπου  P Selecta

1

Θερμοζυγός μέτρησης υγρασίας PMB 53(50grx0,001gr)

1

Θερμοζυγός μέτρησης υγρασίας  KERN DAB 100-3

1

Θερμοζυγος  110g 3 ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ

1

 Φασματοφωτόμετρο UV-VIS, LLG-SPECTOMETR UNISPEC2

1

 Φασματοφωτόμετρο UV-VIS, XD7000

1

ΘΕΡΜΟΜΑΝΔΥΑΣ

6

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΨΗΣ  Kjeldahl προσδιορισμού ολικού Ν

1

Kjeldahl Distillation System

1

ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ

2

VORTEX

2

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ SOXHLET έξι θέσεων

1

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑΣ

1

Πεχάμετρο  Φορητό

1

Πεχάμετρο εργαστηριακό

2

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ BS-240PRO

1

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΕΡΝ   OBL127

4

Φυγόκεντρος για FALCOM 15-50 ml

1

Φυγόκεντρος για eppendorf 1.5ml

1

Θερμαντικές πλάκες με ανάδευση

3

Αυτόματη πιπέτα 10-100 μl

2

Αυτόματη πιπέτα 100-1000 μl

3

Αυτόματη πιπέτα 2-20 μl

1

Αυτόματη πιπέτα 20-200 μl

1

Αυτόματη πιπέτα 20-200 μl

1

Χρωματόμετρο Lovibond colour Measurement

1

 

Ερευνητικά Προγράμματα (Τρέχοντα)

  • Ιούνιος 2023 – Αύγουστος 2025 : «Μεταφορά τεχνογνωσίας για την καινοτόμα αξιοποίηση κάστανου «διαλογής» και πεσμένου (καινοτομία οικολογικής και ερευνητικής φύσης) και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ομάδων καστανοπαραγωγών», ΕΣΠΑ 2014-2022, Μ16ΣΥΝ2-0412, ΕΛΚΕ 7478, (Επιστημονικός Υπεύθυνος)
  • Μάιος 2023 - Αύγουστος 2025: «Μεταφορά τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση του γίδινου γάλακτος και των υπολειμμάτων καφέ εσπρέσο με την παρασκευή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με προϊόν εκκίνησης καινοτόμο επιδόρπιο γιαουρτιού», ΕΣΠΑ 2014-2022, Μ16ΣΥΝ2-0398, ΕΛΚΕ 7460 (Επιστημονικός Υπεύθυνος)
  • Νοέμβριος 2022- Μάιος 2024: «Συμβουλευτική για μελέτη ISO22000 καθώς και Ποιοτικός έλεγχος (Μικροβιολογικός, Φυσικοχημικός και Οργανοληπτικός) καταλληλότητας των προϊόντων», Παραδοσιακή Ελληνική Πίτα ΑΕ, ΕΛΚΕ 7269, (Επιστημονικός Υπεύθυνος)
  • Σεπτέμβριος 2022- Οκτώβριος 2025: "InnoMeatEdu: Innovative digital tools applied to sustainable Meat Science and Technology Higher Education: a link between industry and academia", Erasmus+ KA2, ΕΛΚΕ 7368, (Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος).
  • Ιούλιος 2022- Δεκέμβριος 2023: «Συμβουλευτική για την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο και την οργανοληπτική αξιολόγηση ξυδιού διαφόρων τύπων από κρασί», ΔΙΜΕΛΛΗΣ FOOD ΑΒΕΕ, Ρόδος, ΕΛΚΕ 7206, (Επιστημονικός Υπεύθυνος)
  • Ιανουάριος 2021- Αύγουστος 2023: «EASY GOV - Laboratory Management Platform», Erasmus+ KA2, ΕΛΚΕ 6773, (Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος)

 


Εκτύπωση