Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

Δείτε τον Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών του ΠΠΣ του ΤΔΔ εδώ

Για ερευνητικές και όχι βιβλιογραφικές Πτυχιακές εργασίες, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες της Εσωτερικής Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΕΔ) του Τμήματος (σύνδεσμος εδώ)

Έντυπα Πτυχιακών Εργασιών

Ε.02.01 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε.02.02 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε.02.03 - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε.02.04 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε.02.05 - ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙΤΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Α.Ε. 2022-2023

(Τελευταία ενημέρωση 16.12.2022 - Όσα θέματα εμφανίζονται με διακριτή διαγραφεί έχουν δεσμευτεί ήδη)

Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών για το Α.Ε. 2022-2023


Εκτύπωση