Πρόγραμμα Εξομοίωσης ΤΔΔ για ενεργούς φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας (άρθρο 6, Ν.4589/2019)

Στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Π.Θ. λειτουργεί ετήσιο πρόγραμμα εξομοίωσης, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε ενεργούς φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΣ Διατροφής και Διαιτολογίας του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4589/2019. Για οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες και τα μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες, ανατρέξτε στο παρακάτω έγγραφο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Νεότερες διατάξεις σχετικά με τους φοιτητές που έχουν ξεπεράσει το 12ο εξάμηνο λόγω καθυστερυμένης έναρξης Πρακτικής Άσκησης εξαιτίας της πανδημίας στα πρώην Τμήματα ΤΕΙ και επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα της εξομοίωσης (άρθρο 242 του Ν.4798/2021) - Δείτε το άρθρο 242 εδώ (σελίδα 76 του ΦΕΚ 68Α/2021)

Διαδικασίες για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε φοιτητές του ΠΣ Διατροφής και Διαιτολογίας του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας

pdf

Εκτύπωση