Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι σε νοσοκομεία και στον τομέα της υγείας, σε επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων, στον τομέα της κοινότητας ή να ασκήσουν το επάγγελμα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου ιδιωτικά. Παράλληλα, το πρόγραμμα σπουδών παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός κύκλου μαθημάτων που οδηγούν στην απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως Εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Π.Ε. των Περιφερειών της χώρας. Για απασχόληση στο Δημόσιο οι απόφοιτοι του Τμήματος, ως κάτοχοι πτυχίου Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, εντάσσονται στον κλάδο/ειδικότητα ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο (Π.Δ. 85/2022, ΦΕΚ 232/τ.Α’/17-12-2022).


Εκτύπωση