Επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι σε νοσοκομεία και στον τομέα της υγείας, σε επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων, στον τομέα της κοινότητας ή να ασκήσουν το επάγγελμα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου ιδιωτικά. Παράλληλα, για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024*, το πρόγραμμα σπουδών παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός κύκλου μαθημάτων που οδηγούν στην απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως Εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ 88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ). Οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Π.Ε. των Περιφερειών της χώρας. Για απασχόληση στο Δημόσιο οι απόφοιτοι του Τμήματος, ως κάτοχοι πτυχίου Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, εντάσσονται στον κλάδο/ειδικότητα ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο (Π.Δ. 85/2022, ΦΕΚ 232/τ.Α’/17-12-2022).

Για τους αποφοίτους του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ισχύουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που ρυθμίζονται με τα Προεδρικά Διατάγματα 78/1989 (Α’ 36) και 133/2014 (Α’ 213), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4999/2022, ΦΕΚ 225/τ.Α'/07-12-2022.

Στους ακόλουθους συνδέσμους περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι απόφοιτοι του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος διαιτολόγου-διατροφολόγου και για όσους/όσες ενδιαφέρονται να ιδρύσουν/λειτουργήσουν ένα νόμιμο διαιτολογικό γραφείο.

* για τους φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, δύναται να χορηγείται πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α' 13) (παρ. 3, άρθρο 24, Ν.5057/2023 - ΦΕΚ Α' 164).


Εκτύπωση