Επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι σε νοσοκομεία και στον τομέα της υγείας, σε επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων, στον τομέα της κοινότητας ή να ασκήσουν το επάγγελμα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου ιδιωτικά. Παράλληλα, για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023*, το πρόγραμμα σπουδών παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός κύκλου μαθημάτων που οδηγούν στην απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως Εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Π.Ε. των Περιφερειών της χώρας. Για απασχόληση στο Δημόσιο οι απόφοιτοι του Τμήματος, ως κάτοχοι πτυχίου Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, εντάσσονται στον κλάδο/ειδικότητα ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο (Π.Δ. 85/2022, ΦΕΚ 232/τ.Α’/17-12-2022).

Για τους αποφοίτους του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ισχύουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που ρυθμίζονται με τα Προεδρικά Διατάγματα 78/1989 (Α’ 36) και 133/2014 (Α’ 213), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4999/2022, ΦΕΚ 225/τ.Α'/07-12-2022.

 

* για τους φοιτητές που εισάγονται στα ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής, αναμένεται νεότερη Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του ειδικού προγράμματος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.


Εκτύπωση