Νικητίδης Νικόλαος

Νικητίδης Νικόλαος

Πανεπιστημιακός Υπότρ. ΕΣΠΑ Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Ο Νικητίδης Νικόλαος είναι κάτοχος πτυχίου Ιατρικής καθώς και Διατροφής Διαιτολογίας. Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στα αντικείμενα Διατροφή και Διαιτολογία – Κλινική Διαιτολογία, Άσκηση και Ανθρώπινη Απόδοση – Άσκηση και Υγεία, Ιατρική ερευνητική τεχνολογία, Δημόσια Υγεία, Άθληση και υγεία - Αθλιατρική, Γενική Ιατρική και Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Πληροφορικά Συστήματα και Επιστήμες της Αγωγής. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στην Ιατρική σχολή του Αριστοτέλειου πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με βαθμό άριστα. Έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα κρατικών Υποτροφιών, υποτροφία επίδοσης για μεταπτυχιακές σπουδές και διαθέτει βραβεύσεις για το επιστημονικό του έργο. Αποτελεί ακαδημαϊκός υπότροφος του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας επί σειράς ετών. Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά αντικείμενα σε έμμισθες θέσεις σε διάφορα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας και Ανωτάτη σχολή παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Μετεκπαιδεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Syracuse University of New York. Απετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης επί τριετία στο αντικείμενο Αθλιατρική στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο.

CV3 24

 Βιογραφικό σημείωμα