Πουλιανίτη Κωνσταντίνα

Πουλιανίτη Κωνσταντίνα

Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Η Κωνσταντίνα Πουλιανίτη είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη Βιοχημεία και το Διδακτορικό στη Βιοχημεία και τη Φυσιολογία του Μυός από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει δημοσιεύσει 19 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά(h-index=9, citations=941), δύο κεφάλαια σε βιβλία, έχει 25 συμμετοχές/παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Από το 2012 έχει συμμετάσχει σε 7 χρηματοδοτούμενα Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα σαν μέλος της ερευνητικής ομάδας. Από το 2019 είναι εξωτερική διδάσκουσα/ακαδημαϊκή υπότροφος στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής και πρόσφατα στο τμήμα Διαιτολογίας & Διατροφολογίας τους Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα πρόσφατα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα επιστημονικά πεδία της Βιοχημείας, της επιστήμης τροφίμων, της ασφάλειας τροφίμων και τις επιδράσεις των λειτουργικών τροφίμων στην υγεία του ανθρώπου και την ανθρώπινη φυσιολογία.

CV3 24

 Βιογραφικό σημείωμα