Βαβίτσας Θεόδωρος

Βαβίτσας Θεόδωρος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Ο Θοδωρής Βαβίτσας σπούδασε Παιδαγωγική στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ αποφοίτησε ως πρώτος (Άριστα – 9,73) από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» του ίδιου Τμήματος. Είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Πατρών. Από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2022 υπήρξε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δίδαξε στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε ζητήματα αξιοποίησης της παιδαγωγικής θεωρίας στην εκπαιδευτική πρακτική, κριτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, ενώ έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε διεθνή συνέδρια.

CV3 24

 Βιογραφικό σημείωμα