Ντίνας Πέτρος

Ντίνας Πέτρος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Ο Πέτρος Ντίνας είναι ερευνητής στη φυσιολογία του ανθρώπου στο εργαστήριο περιβαλλοντικής φυσιολογίας και διδάσκοντας στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, που έχει έδρα τα Τρίκαλα. Η κύρια περιοχή έρευνάς του είναι το ανθρώπινο καφέ λίπος, το οποίο έχει ερευνήσει χρησιμοποιώντας γονιδιακούς δείκτες καθώς και ποζιτρονική αξονική τομογραφία. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως ερευνητής φυσιολογίας του ανθρώπου στο Πανεπιστήμιο του Wolverhampton, UK, όπου ξεκίνησε η επαφή του με τη συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας και μετά-ανάλυση. Έκτοτε, έχει συμμετάσχει σε αρκετές συστηματικές ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας και είναι ενεργός συνεργάτης για το θέμα αυτό του Πανεπιστήμιου Chatham, στο Pittsburgh, USA. Αυτή την περίοδο ο Πέτρος χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να εκπονήσει συστηματικές ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας και μετά-αναλύσεις.

CV3 24

 Βιογραφικό σημείωμα