Κατάλογος Μαθημάτων

6103 - Κλινική Εργοφυσιολογία

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 6103
Τίτλος Κλινική Εργοφυσιολογία
Τίτλος (ENG) Clinical Exercise Physiology
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 6° (Εαρινό)
ECTS 5
Φόρτος Εργασίας 125 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Μέτσιος Γεώργιος
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

6104 - Τεχνολογία, Ασφάλεια και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 6104
Τίτλος Τεχνολογία, Ασφάλεια και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων
Τίτλος (ENG) Technology, Safety and Quality Control of Food
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 6° (Εαρινό)
ECTS 5
Φόρτος Εργασίας 125 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Μανούρας Αθανάσιος
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

6106 - Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 6106
Τίτλος Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ
Τίτλος (ENG) Developmental Psychology ΙΙ
Τύπος ΕΕ - Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο 6° (Εαρινό)
ECTS 3
Φόρτος Εργασίας 75 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου 1 ώρα/εβδομάδα
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Μπονώτη Φωτεινή
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες Διατίθεται για Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια

6105 - Κλινική Διατροφή ΙΙ

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 6105
Τίτλος Κλινική Διατροφή ΙΙ
Τίτλος (ENG) Clinical Nutrition II
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 6° (Εαρινό)
ECTS 6
Φόρτος Εργασίας 150 ώρες
Ώρες Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Γεωργακούλη Καλλιόπη
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

6107 - Λειτουργικά Τρόφιμα

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 6107
Τίτλος Λειτουργικά Τρόφιμα
Τίτλος (ENG) Functional Foods
Τύπος ΚΕΥ - Κατά Επιλογή Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 6° (Εαρινό)
ECTS 3
Φόρτος Εργασίας 75 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Βεσκούκης Αριστείδης
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Εξυπηρέτηση φοιτητών: 11:00 - 13:00

Δευτέρα: 08:00-15:00

Τρίτη: 08:00-15:00

Τετάρτη: 08:00-15:00

Πέμπτη: 08:00-15:00

Παρασκευή: 08:00-15:00