6112 - Ανθρωπολογία της Διατροφής

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 6112
Τίτλος Ανθρωπολογία της Διατροφής
Τίτλος (ENG) Nutritional Anthropology
Τύπος ΚΕΥ - Κατά Επιλογή Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 6° (Εαρινό)
ECTS 3
Φόρτος Εργασίας 75 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Φωσκόλου Αλεξάνδρα
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση