4105 - Επιδημιολογία της Διατροφής

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 4105
Τίτλος Επιδημιολογία της Διατροφής
Τίτλος (ENG) Nutritional Epidemiology
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 4° (Εαρινό)
ECTS 5
Φόρτος Εργασίας 125 ώρες
Ώρες Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου 1 ώρα/εβδομάδα
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Κωστή Ρένα
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση