7114 - Πρακτική Άσκηση σε Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 7114
Τίτλος Πρακτική Άσκηση σε Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Τίτλος (ENG) School Teaching Practice in Primary and Secondary Education Units
Τύπος ΕΕ - Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο 7° (Χειμερινό)
ECTS 4
Φόρτος Εργασίας 100 ώρες
Ώρες Θεωρίας 4 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Κουκουρίκη Ευαγγελία
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες Διατίθεται για Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια

Εκτύπωση