Κουκουρίκη Ευαγγελία

Κουκουρίκη Ευαγγελία

Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Η Δρ. Ευαγγελία Κουκουρίκη είναι ειδική παιδαγωγός και έχει εργαστεί σε δομές ψυχικής υγείας παιδιών και ενηλίκων και σε ιατροπαιδαγωγικά κέντρα του Ψ.Ν.Θ. του Υπουργείου Υγείας, καθώς και σε εκπαιδευτικά πλαίσια ειδικής αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως τα Τμήματα Ένταξης και τα ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ., όπου κατέχει οργανική θέση. Είναι αριστούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (M.Ed.) στην Ειδική Εκπαίδευση, School of Guidance and Special Educational Needs, University of Manchester, όπου σπούδασε με υποτροφία. Είναι διδάκτωρ Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχές σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, ενώ είναι κριτής σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Autism and Developmental Disorders και το Research in Developmental Disabilities. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στις ψυχολογικές επιδράσεις των διαταραχών αυτιστικού φάσματος στην οικογένεια και την πρώιμη ανίχνευση/ παρέμβαση μαθησιακών αποκλίσεων στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.

CV3 24

 Βιογραφικό σημείωμα