6123 - Ιστορία Τροφίμων και η Συμβολή τους στην Υγεία

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 6123
Τίτλος Ιστορία Τροφίμων και η Συμβολή τους στην Υγεία
Τίτλος (ENG) Food History and Health
Τύπος ΕΕ - Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο 6° (Εαρινό)
ECTS 3
Φόρτος Εργασίας 75 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος -
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση