5105 - Κλινική Παιδιατρική Διατροφή

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 5105
Τίτλος Κλινική Παιδιατρική Διατροφή
Τίτλος (ENG) Pediatric Nutrition
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 5° (Χειμερινό)
ECTS 3
Φόρτος Εργασίας 75 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Παπαγιάννη Μαρία
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση