4101 - Τοξικολογία Τροφίμων

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 4101
Τίτλος Τοξικολογία Τροφίμων
Τίτλος (ENG) Food Toxicology
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 4° (Εαρινό)
ECTS 4
Φόρτος Εργασίας 100 ώρες
Ώρες Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Βεσκούκης Αριστείδης
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση