3104 - Διατροφή στα Στάδια της Ζωής

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 3104
Τίτλος Διατροφή στα Στάδια της Ζωής
Τίτλος (ENG) Nutrition Through the Life Cycle
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 3° (Χειμερινό)
ECTS 5
Φόρτος Εργασίας 125 ώρες
Ώρες Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου 2 ώρες/εβδομάδα
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Κωστή Ρένα
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση