2107 - Αγγλική Ορολογία ΙΙ

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 2107
Τίτλος Αγγλική Ορολογία ΙΙ
Τίτλος (ENG) English Terminology II
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 2° (Εαρινό)
ECTS 4
Φόρτος Εργασίας 100 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου 2 ώρες/εβδομάδα
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Σπανού Κυριακή
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση