1104 - Φυσιολογία του Ανθρώπου

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 1104
Τίτλος Φυσιολογία του Ανθρώπου
Τίτλος (ENG) Human Physiology
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 1° (Χειμερινό)
ECTS 5
Φόρτος Εργασίας 125 ώρες
Ώρες Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Χατζηπαρασίδης Γρηγόριος
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση