7110 - Γενετική Προδιάθεση και Τρόπος Ζωής - Κριτική Αξιολόγηση της Βιβλιογραφίας με χρήση ΤΠΕ

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 7110
Τίτλος Γενετική Προδιάθεση και Τρόπος Ζωής - Κριτική Αξιολόγηση της Βιβλιογραφίας με χρήση ΤΠΕ
Τίτλος (ENG) Genetic Predisposition and Lifestyle - Critical Review of the Literature using ICT
Τύπος ΚΕΥ - Κατά Επιλογή Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 7° (Χειμερινό)
ECTS 3
Φόρτος Εργασίας 75 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Καλαφάτη Ιωάννα-Π.
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες Διατίθεται για επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ

Εκτύπωση