6121 - Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (Διατμηματικό)

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 6121
Τίτλος Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (Διατμηματικό)
Τίτλος (ENG) Development of Business Plans
Τύπος ΕΕ - Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο 6° (Εαρινό)
ECTS 6
Φόρτος Εργασίας 150 ώρες
Ώρες Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Γλυκερία Καραγκούνη (ΔΕΠ ΔΕΞΥΣ ΠΘ)-Τρίγκας Μάριος (ΔΕΠ ΔΕΞΥΣ ΠΘ)
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες Το διατμηματικό μάθημα επιλογής “Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (Διατμηματικό)” που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας” θα διδάσκεται στην Καρδίτσα (για τα τμήματα που εδρεύουν στις πόλεις Καρδίτσα και Τρίκαλα)

Εκτύπωση