5108 - Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 5108
Τίτλος Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι
Τίτλος (ENG) Developmental Psychology Ι
Τύπος ΕΕ - Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο 5° (Χειμερινό)
ECTS 3
Φόρτος Εργασίας 75 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου 1 ώρα/εβδομάδα
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Μπονώτη Φωτεινή
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες Διατίθεται για Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια

Εκτύπωση