5103 - Αθλητική Διατροφή

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 5103
Τίτλος Αθλητική Διατροφή
Τίτλος (ENG) Sports Nutrition
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 5° (Χειμερινό)
ECTS 6
Φόρτος Εργασίας 150 ώρες
Ώρες Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Γεωργακούλη Καλλιόπη
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση