5101 - Κλινική Διατροφή Ι

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 5101
Τίτλος Κλινική Διατροφή Ι
Τίτλος (ENG) Clinical Nutrition I
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 5° (Χειμερινό)
ECTS 6
Φόρτος Εργασίας 150 ώρες
Ώρες Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Ανδρούτσος Οδυσσέας
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση