4103 - Φυσιολογία της Άσκησης

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 4103
Τίτλος Φυσιολογία της Άσκησης
Τίτλος (ENG) Exercise Physiology
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 4° (Εαρινό)
ECTS 4
Φόρτος Εργασίας 100 ώρες
Ώρες Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου 1 ώρα/εβδομάδα
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Μέτσιος Γεώργιος
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση