3105 - Μεταβολισμός Ι

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 3105
Τίτλος Μεταβολισμός Ι
Τίτλος (ENG) Metabolism I
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 3° (Χειμερινό)
ECTS 5
Φόρτος Εργασίας 125 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου 1 ώρα/εβδομάδα
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Παπαγιάννη Μαρία
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση