2108 - Φυσική Δραστηριότητα, Ψυχική Υγεία και Ποιότητα Ζωής

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 2108
Τίτλος Φυσική Δραστηριότητα, Ψυχική Υγεία και Ποιότητα Ζωής
Τίτλος (ENG) Physical Activity, Mental Health and Quality of Life
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 2° (Εαρινό)
ECTS 5
Φόρτος Εργασίας 125 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου 1 ώρα/εβδομάδα
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Μωρρές Ιωάννης
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση