Χρηστάκης Χρήστος

Χρηστάκης Χρήστος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Ο Χρήστος Χρηστάκης είναι απόφοιτος του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας, του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στη Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα τη «Χωρική ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος» και την Διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει εργασιακή εμπειρία μεταξύ άλλων, ως μικροβιολόγος τροφίμων, ως στέλεχος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 17025 και ως Project Coordinator σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ Νature. Έχει διατελέσει επικουρικό-διδακτικό έργο, έχει διδάξει μαθήματα Τεχνολογίας Τροφίμων σε ΙΕΚ ενώ από το 2020 μέχρι και σήμερα εργάζεται ως συμβασιούχος καθηγητής 3οβάθμιας εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

CV3 24

 Βιογραφικό σημείωμα