7103 - Διαιτητική Αντιμετώπιση Νοσημάτων στην Παιδική Ηλικία

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 7103
Τίτλος Διαιτητική Αντιμετώπιση Νοσημάτων στην Παιδική Ηλικία
Τίτλος (ENG) Nutritional Management of Disease in Childhood and Adolescence
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 7° (Χειμερινό)
ECTS 5
Φόρτος Εργασίας 125 ώρες
Ώρες Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Ανδρούτσος Οδυσσέας
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση