6104 - Τεχνολογία, Ασφάλεια και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 6104
Τίτλος Τεχνολογία, Ασφάλεια και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων
Τίτλος (ENG) Technology, Safety and Quality Control of Food
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 6° (Εαρινό)
ECTS 5
Φόρτος Εργασίας 125 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Μανούρας Αθανάσιος
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση