5106 - Εισαγωγή στην Τεκμηριωμένη Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 5106
Τίτλος Εισαγωγή στην Τεκμηριωμένη Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
Τίτλος (ENG) Introduction to Evidence-based Practice in Health Sciences
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 5° (Χειμερινό)
ECTS 4
Φόρτος Εργασίας 100 ώρες
Ώρες Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου 1 ώρα/εβδομάδα
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Μέτσιος Γεώργιος
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση