4107 - Παθολογική Φυσιολογία

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 4107
Τίτλος Παθολογική Φυσιολογία
Τίτλος (ENG) Pathophysiology
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 4° (Εαρινό)
ECTS 5
Φόρτος Εργασίας 125 ώρες
Ώρες Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Παπαγιάννη Μαρία
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση