4106 - Συμβουλευτική της Διατροφής και Διαπροσωπικές Σχέσεις

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 4106
Τίτλος Συμβουλευτική της Διατροφής και Διαπροσωπικές Σχέσεις
Τίτλος (ENG) Nutrition Counseling and Interpersonal Skills
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 4° (Εαρινό)
ECTS 3
Φόρτος Εργασίας 75 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου 1 ώρα/εβδομάδα
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Μωρρές Ιωάννης
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες Διατίθεται για Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια

Εκτύπωση