3101 - Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 3101
Τίτλος Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων
Τίτλος (ENG) Food Chemistry And Analysis
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 3° (Χειμερινό)
ECTS 5
Φόρτος Εργασίας 125 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου 2 ώρες/εβδομάδα (για κάθε Εργαστηριακή ομάδα)
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Μανούρας Αθανάσιος
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση