2103 - Εισαγωγή στην Ψυχολογία

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 2103
Τίτλος Εισαγωγή στην Ψυχολογία
Τίτλος (ENG) Introduction to Psychology
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 2° (Εαρινό)
ECTS 4
Φόρτος Εργασίας 100 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου 1 ώρα/εβδομάδα
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Μπονώτη Φωτεινή
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες Διατίθεται για Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια

Εκτύπωση