Αναβολή μαθήματος Εισαγωγή στην Τεκμηριωμένη Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας

Το μάθημα της Παρασκευής "Εισαγωγή στην Τεκμηριωμένη Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας" θα αναβληθεί. Η αναπλήρωση θα γίνει σε συνεννόηση με τους φοιτητές/τριες.

Εκ του διδάσκοντος


Εκτύπωση