ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων της 22ης Δεκεμβρίου

Αγαπητοί φοιτητές, λόγω της επικείμενης μεγάλης αποχής των φοιτητών από τα μαθήματα της 22ης Δεκεμβρίου, τα μαθήματα της ημέρας αυτής θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 

Δευτέρα 18/12/2023 (Αίθουσα 2.3)
18:00-20:00 (Θεωρία)

Τετάρτη 20/12/2023 (Αίθουσα 2.4)
13:00-15:00 (Εργαστήριο- Ομάδα Ε1)
15:00-17:00 (Εργαστήριο- Ομάδα Ε2)

Πέμπτη 21/12/2023 (Αίθουσα 2.4)
17:00-19:00 (Εργαστήριο- Ομάδα Ε3)
19:00-21:00 (Εργαστήριο- Ομάδα Ε4)

Ο διδάσκων, 
Θ. Τσιαμπαλής

 

 


Εκτύπωση