Αναβολή των μαθημάτων «Διατροφή και Γήρανση», «Διατροφογενετική-Διατροφογενωμική» και «Γενετική προδιάθεση και Τρόπος ζωής» στις 01-02/11

Τα μαθήματα «Διατροφή και Γήρανση», «Διατροφογενετική-Διατροφογενωμική» και «Γενετική προδιάθεση και Τρόπος ζωής» δε θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 01/11 και Πέμπτη 02/11 και θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Η διδάσκουσα,

Νάνα Καλαφάτη


Εκτύπωση