ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ERASMUS ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου στις 16:00 μ.μ. (αίθουσα 2.3) θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για το ERASMUS και την Πρακτική Άσκηση.
Για όποιους/ες δεν μπορούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία, η διαδικτυακή συνάντηση θα μεταδοθεί και μέσω MS-TEAMS, την οποία μπορείτε να εντοπίσετε μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AFY6dz70an_A1BZQ6Iy62CBWoQkJo92hQYUcJMuROQ8c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ce142c6b-e962-4f9f-8acf-2bb99e61fab3&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295


Ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος ERASMUS του ΤΔΔ
Ο. Ανδρούτσος, Αναπλ. Καθηγητής

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης του ΤΔΔ
Κ. Γεωργακούλη, Επίκ. Καθηγήτρια


Εκτύπωση