Το Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφολογίας παρά το νεαρό της ηλικίας του ξεκίνησε τη δραστηριότητα για την ανάπτυξη σχέσεων με την τοπική κοινωνία για την ανάδειξη των αρχών που πρεσβεύει το Τμήμα, με απώτερο στόχο μια καλύτερη διατροφική προσέγγιση από την πλευρά των πολιτών και της καλύτερης ποιότητας ζωής αυτών. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με το Δήμο Τρικκαίων για την υποβολή και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, στη βραχύχρονη παρουσία του έχει υλοποιήσει δράσεις στην πόλη των Τρικάλων και σε δημοτικά σχολεία της πόλης, συμμετείχε στην οργάνωση ημερίδων και συνεργάζεται με τοπικές εταιρείες σε θέματα που αφορούν το γνωστικό αντικείεμνο της διατολογάις -διατροφολογίας. Παρατίθενται σχετικές εικόνες από δράσεις του Τμήματος.


Εκτύπωση