Τμήμα

Ιστορικό

Το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 2019 με το άρθρο 22, παρ. 1, περ. ιε του Ν.4589 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/29-01-2019) με έδρα τα Τρίκαλα. Το Τμήμα έχει συμπεριληφθεί στα μηχανογραφικά δελτία των πανελλαδικών εξετάσεων του 2019 και θα λειτουργήσει κανονικά στις εγκαταστάσεις του κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Αρμόδιο όργανο λειτουργίας του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος. Για το νεοσυσταθέν Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας έχει συγκροτηθεί προσωρινή Συνέλευση με θητεία μέχρι και την 31η Αυγούστου 2019, οπότε και θα αναδειχθεί Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία (2983/19/ΓΠ/14-02-2019 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

Το Τμήμα αναμένεται να υποδεχθεί 120 εισακτέους για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (ΦΕΚ 1867/τ.Β'/27-05-2019).