Σύντομος Οδηγός

Σύντομος Οδηγός

Παρακάτω παρατίθεται ένας σύντομος οδηγός προς τους φοιτητές

(*** Η σελίδα είναι υπό κατασκευή ***)

Οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές

 • Διαδικασία εγγραφών

  Οι εγγραφές στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

  Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ηλεκτρονική διεύθυνση που ανακοινώνεται κάθε χρονιά με σχετική εγκύκλιο (Σεπτέμβριος), εισάγοντας  τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας θα περιγράφονται στη σχετική εγκύκλιο.

  Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε κάθε βήμα.

  Μετά το πέρας της προθεσμίας που θα αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα αποστείλει στα Ιδρύματα της χώρας τους ονομαστικούς  πίνακες των  φοιτητών που πραγματοποίησαν ηλεκτρονική εγγραφή και θα ξεκινήσει η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας των φοιτητών. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν τους ιστοτόπους  των Τμημάτων τους για να ενημερωθούν για τις ακριβείς ημερομηνίες που θα γίνει η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας τους και θα αποκτήσουν τα συνθηματικά του Ιδρυματικού τους ηλεκτρονικού λογαριασμού για να έχουν πρόσβαση στις Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες.

 • Σίτιση

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να σιτίζονται στις εγκαταστάσεις σίτισης του κάθε Τμήματος/Σχολής. Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι φοιτητές που καλύπτουν ορισμένες προϋποθέσεις που βασίζονται κυρίως σε εισοδηματικά κριτήρια. Όσοι φοιτητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να σιτίζονται δωρεάν, διατηρούν το δικαίωμα σίτισης με την καταβολή συγκεκριμένου αντιτίμου ανά γεύμα.

 • Στέγαση

 • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο)

  Οι φοιτητές  όλων των Πανεπιστημίων της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ακαδημαϊκές ταυτότητες εκτυπώνονται κεντρικά και παραδίδονται στο σημείο παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αιτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ακαδημαϊκές ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

  Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι ένα δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του φοιτά σε κάποιο Πανεπιστημιακό Ιδρυμα. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν αντικαθιστά την πολιτική ταυτότητα, ενώ σε περίπτωση απώλειας δίδεται η δυνατότητα επανέκδοσής της, μετά από την προσκόμιση σχετικής δήλωσης απώλειας/κλοπής από Αστυνομικό Τμήμα στη Γραμματεία.

  Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

  Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

 • Συγγράμματα - ΕΥΔΟΞΟΣ

  Η ηλεκτρονική Υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ είναι μία υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της επικράτειας, καθώς και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

  Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και μεταξύ άλλων προσφέρει:

  • Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα
  • Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων

Μετεγγραφές

Αντιστοιχίες Τμημάτων Α.Ε.Ι.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τα Τρίκαλα, αντιστοιχίζεται με τα παρακάτω Τμήματα (ΦΕΚ 2549/τ.Β'/25-06-2020ΦΕΚ 2766/τ.Β'/07-07-2020):

ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΔΡΑ
Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Καλαμάτα
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας Θεσσαλονίκη
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας  Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Σητεία

Συνέχεια ανάγνωσης

Τμήμα

Τμήμα

Ιστορικό

Το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 2019 με το άρθρο 22, παρ. 1, περ. ιε του Ν.4589 (ΦΕΚ 13/τ.Α’/29-01-2019) με έδρα τα Τρίκαλα. Το Τμήμα έχει συμπεριληφθεί στα μηχανογραφικά δελτία των πανελλαδικών εξετάσεων του 2019 και θα λειτουργήσει κανονικά στις εγκαταστάσεις του κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Αρμόδιο όργανο λειτουργίας του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος. Για το νεοσυσταθέν Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας έχει συγκροτηθεί προσωρινή Συνέλευση με θητεία μέχρι και την 31η Αυγούστου 2019, οπότε και θα αναδειχθεί Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία (2983/19/ΓΠ/14-02-2019 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

Το Τμήμα αναμένεται να υποδεχθεί 120 εισακτέους για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (ΦΕΚ 1867/τ.Β'/27-05-2019).

Συνέχεια ανάγνωσης

Σπουδές στο Τμήμα

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προοίμιο

Πρωταρχικός στόχος της επιτροπής σύνταξης του προγράμματος σπουδών (Π.Σ.) ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου, ελκυστικού και άκρως ανταγωνιστικού Π.Σ., το οποίο έχει οργανωθεί με άξονα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Η επιτροπή δημιούργησε το προτεινόμενο Π.Σ., ώστε οι φοιτητές/-ήτριες να αποκτούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, δεξιοτήτων και δεοντολογίας, όντας ικανοί να ανταποκρίνονται στις επαγγελματικές προκλήσεις με βάση τα επαγγελματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, αλλά και να συμβάλλουν δυναμικά στην εξέλιξη του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών τους.

Προς υποστήριξη αυτού του εγχειρήματος, αξιολογήθηκαν συγκριτικά Π.Σ. Τμημάτων Διατροφής και Διαιτολογίας ελληνικών και διεθνών Πανεπιστημίων αδιαμφισβήτητου κύρους. Ως βάση αξιοποιήθηκε το πρότερο και επαρκώς επιτυχημένο Π.Σ. του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, το οποίο επικαιροποιήθηκε με τις συστάσεις της Α.Δ.Ι.Π. και τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά κριτήρια-πρότυπα για τις σπουδές και την πρακτική άσκηση (European Federation of the Associations of Dietitians και International Confederation of Dietetic Associations).

Το προτεινόμενο Π.Σ. έχει διάρκεια 8 εξαμήνων και αποδίδει συνολικά 240 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το ECTS, έναν κώδικα καλής πρακτικής για την αναγνώριση του επιπέδου σπουδών (bachelor’s degree). Αναλυτικά, το Π.Σ. αντανακλώντας την απόφαση της επιτροπής για επιμερισμό των Π.Μ. κατά περίπου 25% σε μαθήματα γενικής υποδομής, 20% σε μαθήματα της Επιστήμης Τροφίμων και 55% σε μαθήματα Διαιτολογίας-Διατροφολογίας, περιλαμβάνει συνολικά 53 προσφερόμενα μαθήματα. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται 39 υποχρεωτικά μαθήματα, 4 μαθήματα επιλογής (από τα 10 προσφερόμενα συνολικά), πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση σε 2 εξάμηνα.

Η πρακτική άσκηση επιμερίζεται σε δύο ενότητες (Πρακτική Άσκηση 1 στο 7ο εξάμηνο και Πρακτική Άσκηση 2στο 8ο εξάμηνο). Συνολικά, αντιστοιχεί σε 30 Π .M. και 120 ημέρες διδασκαλίας, ενώ περιλαμβάνει άσκηση σε τρεις τομείς: Νοσοκομειακός Τομέας, Τομέας Επιχειρήσεων Κλάδου Τροφίμων και Τομέας Κοινότητας. Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σε δομές της Περιφέρειας Θεσσαλίας ή άλλων Περιφερειών της Ελλάδας κι επιμερίζεται χρονικά ως εξής: 72 ημέρες στον Νοσοκομειακό Τομέα, 24 στον Τομέα Επιχειρήσεων Κλάδου Τροφίμων και 24 στον Τομέα Κοινότητας. Ο Νοσοκομειακός Τομέας μπορεί να υλοποιηθεί σε Νοσοκομεία ή Κλινικές ή άλλες οργανωμένες Μονάδες Υγείας. Ο Τομέας Επιχειρήσεων Κλάδου Τροφίμων μπορεί να υλοποιείται σε επιχειρήσεις σχετικές με την ανάλυση/ασφάλεια/εμπορία τροφίμων και διατροφικών προϊόντων ή σε χώρους μαζικής εστίασης. Ο Τομέας Κοινότητας μπορεί να υλοποιηθεί σε διαιτολογικά γραφεία/κέντρα/μονάδες, σχολικές μονάδες (π.χ. παιδικούς σταθμούς ή νηπιαγωγεία), Κ.Α.Π.Η., αθλητικά σωματεία ή δημοτικά ιατρεία. Τα μαθήματα που είναι προαπαιτούμενα για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα περιγράφονται αναλυτικά στο περίγραμμα των μαθημάτων «Πρακτική Άσκηση 1» και «Πρακτική Άσκηση 2». Η βαθμολογία των μαθημάτων θα είναι σε αντιστοιχία του χρόνου απασχόλησης των φοιτητών/-ριών στους τρεις τομείς: 50% από τον Νοσοκομειακό Τομέα, 25% από τον Τομέα Επιχειρήσεων Κλάδου Τροφίμων και 25% από τον Τομέα Κοινότητας.

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά το προτεινόμενο Π.Σ. Ο φόρτος εργασίας των φοιτητών/-ριών υπολογίζεται σε 25 ώρες ανά Π.Μ., σε συμφωνία με την οδηγία για την εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (Υπουργική Απόφαση Αρ. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ τ. Β’, αρ. φύλλου 1466/2007). Τέλος, παρατίθενται τα προτεινόμενα μαθήματα για την απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου από φοιτητές/-ήτριες του πρώην Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Πρόκειται για 12 μαθήματα με 40 Π.Μ. συνολικά.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Δ.Δ.

Συνέχεια ανάγνωσης

Περισσότερα Άρθρα...